بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

طراحی زیست مواد بسیار صلب و زیست فعال

جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ

در یک پژوهش، که نتایج آن اخیرا به چاپ رسیده است، گروهی  از پژوهشگران دانشگاه Cergy- Pontoise فرانسه نتایج تحقیقات از پژوهشگران دانشگاه خود را درباره ایجاد فیلم نازک زیست مواد پلیمری ارائه کرده اند که در آن به صلابت مکانیکی همراه با زیست فعالیت در فیلم دست یافته اند. امروزه، زیست مواد در پزشکی نوین به طور فراگیر از اندام مصنوعی تا پوشش وسایل کاربرد دارند و انتظار می رود که در آینده کاربردهای گسترده تری نظیر داربست سازی در بازسازی بافت ها پیدا کنند. طراحی زیست مواد یک چالش کلیدی است، زیرا کاربردها اغلب نیازمند موادی هستند که هم از نظر مکانیکی صلب (برای ایجاد چسبندگی سلولی قوی) و هم زیست فعال (مثلا برای ایجاد قابلیت ویژه ارتباط یافتن با سلول ها) باشند. تا به حال دست یابی به این جزئیات همواره نیازمند قربانی کردن سایر خواص بوده است. افزایش صلابت فیلم از راه پیوندزنی شیمیایی چه با جلوگیری از تحرک یا دسترس پذیری زیست مولکول های نشانده شده و چه تغییر شیمیایی آنها اغلب منجر به جلوگیری از زیست فعالیت فیلم می شود. فیلم هایی که یک پارچگی ساختاری و زیست فعالیت خود را حفظ می کنند در کاربردهایی نظیر پوشش های داربست در مهندسی بافت یا رهایش دارو بسیار سودمندند. در این پژوهش، فیلمی از پلیمر در حضور قالب های نانوذرات فداشونده تشکیل می شود. این فیلم ابتدا به روش پیوندزنی عرضی شیمیایی صلب شده، سپس نمونه های قالب به طور گزینشی حل می شوند. با این عمل ساختار متخلخلی مانند پنیر سویسی، ولی با سوراخ های بسیار کوچک ایجاد می شود. سپس این منافذ می توانند با پروتئین هایی پر شوند که قابلیت ارتباط یافتن با سلول ها را داشته باشند. بدین ترتیب، فیلم پلیمری زیست فعال می شود. در این رهیافت جدید، دست یابی به صلابت مکانیکی به همراه زیست فعالی امکان پذیر شده است. همچنین، می توان نمونه های زیستی را در مقادیر زیاد و بدون توجه به اندازه آنها روی فیلم پلیمری نشاند. این در حالی است که در روش قبلی محدودیت هایی برای مقادیر و اندازه نمونه های پروتئین و داروی نشانده شده وجود داشت. فیلم های پلیمری متخلخل برای کاربرد در درمان های بر پایه سلول ایده آل اند. در این نوع درمان ها موادی با صلابت بهینه و زیست فعالیت سفارشی مورد نیاز هستند تا انتقال یا کاشت سلولی انجام شود. این تیم پژوهشی معتقد است تحقیقات بیشتری برای تعیین ترکیب بهینه نمونه های زیست فعال نشانده شده باید انجام شود.