بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

فوم های انفجاری به آن دسته از فوم ها اطلاق می شود که از ترکیب مواد منفجره و افزودنی های مناسب به دست می آیند. خواصی مانند چگالی، میزان پایداری، گرانروی و قدرت انفجار فوم، متاثر از همه اجزاء تشکیل دهنده آن است. یکی از کاربردهای مهم این نوع فوم ها، مین زدایی و انفجار مهمات باقی مانده در مناطق جنگی است. در برخی کشورها، مطالعات زیادی در مورد فوم های مذکور صورت گرفته و فرمولاسیون های مختلف به صورت تجاری تولید شده اند. فوم های انفجاری را می توان به سه دسته عمده امولسیونی، پلیمری و هیدروژل تقسیم کرد که هر کدام، فرمولاسیون و کاربردهای مختلف دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۰۰ ، ۲۱:۱۹
پلیمریست

 پاک‌نویس نرم‌افزاری است که به شما کمک می‌کند فارسی را درست بنویسید، در وقت خود صرفه‌جویی کنید و از نوشتن در محیط رایانه (وُرد) لذت ببرید.این نرم افزار جهت رعایت نگارش در پایان نامه و نوشتن مقاله کمک بزرگی به جامعه علمی خواهد کرد.نرم افزار بصورت رایگان بوده و برای نصب نیاز است که به اینترنت متصل بوده تا نرم افزار های پیش نیاز خود را از اینترنت گرفته تا نصب کامل گردد.

امکانات :

افزونه قابل نصب روی وُرد ۲۰۱۰، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶، ۲۰۱۹
– اصلاح انواع خطاهای املایی و نگارشی با سرعت و دقت بالا
– استانداردسازی نویسه‌ها (مثل ی و ک عربی و ...) 
– اصلاح نشانه‌گذاری (مثل نقطه، ویرگول، علامت سؤال و ...)
– اصلاح انواع غلط‌‌های فاصله‌‌گذاری (فاصله اضافی، فاصله به جای نیم‌فاصله و ...)
– اصلاح چسبیدن واژه‌‌های متوالی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۰
پلیمریست

کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت عصب

اســتفاده از داربســت بــه همــراه ســلول یــا بــدون ســلول، یکـی از چالش‌های مهندسـی بافـت اسـت. بازسـازی موفـق عصـب، نیازمنـد داربسـت مهندسـی بافـت اسـت کـه نه‌تنها امــکان حمایــت مکانیکــی از نوریــت در حــال رشــد را فراهــم ســازد و مانــع از افزایــش رشــد بافت های اســکار شــود، بلکــه توانایــی ارســال علائم زیســتی را نیــز بــرای هدایــت رشــد آکســون دارا باشــد. پلیمرهــا مــوادی هســتند کـه به‌طور گسترده‌ای بـرای سـاخت داربسـت مناسـب برای بافـت عصبـی مورداستفاده قـرار می‌گیرند .در شـکل 1 طرحواره عملکــرد داربست‌های پلیمــری مورداستفاده در مهندسـی بافـت، قابل‌مشاهده اسـت.در ایــن ســاختار، داربســت پلیمــری بــه همــراه فاکتــور رشــد عصبـی، بـا حمایـت لازم، باعـث رشـد نوریت ها می‌شوند تــا بــه نــورون بالــغ تبدیــل شــود. برخـی از انـواع پلیمرهایی کـه عمدتاً در مهندسـی بافت عصبی مورداستفاده قــرار می‌گیرند، شــامل گروه‌های مصنوعــی، طبیعـی و هـادی هسـتند کـه در شـکل 2 خالص‌شده‌اند.

تصویر شماره 1

تصویر شماره یک

 

تصویر شماره 2

پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت عصبی

 در مهندسـی بافت عصب، اسـتفاده از پلیمرهـای طبیعی به دلیل زیست سازگاری بالا و ســینتیک زیست‌تخریب‌پذیری مناســب همــراه بــا خــواص قابــل تنظیــم شــیمیایی بســیار مفیــد اســت. اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی موجــب بــه حداقــل رســاندن خطــر ســمیت و واکنــش آسیب شناسانه بــدن بعــد از کاشــت می‌شود. علاوه بــر ایــن، پلیمرهــای طبیعـی مورداستفاده در مهندسـی بافـت عصـب، می‌توانند به‌راحتی در نقص‌هایی بــا هندســه فیزیولوژیــک دشــوار ماننــد آسیب‌های نخاعــی تنظیــم شــوند. پلیمرهــای طبیعــی اعمال‌شده در مهندسـی بافـت عصـب، ریشه‌های مختلفـی ازجمله پلیمرهـای مشـتق شـده از اجـزای ماتریـس خـارج ســلولی )ECM ،)ماننــد کلاژن، پلیمرهــای مشــتق شــده از زندگـی دریایـی، ماننـد آلژینـات، پلیمرهـای مشـتق شـده از سخت‌پوستان ماننــد کیتوســان و پلیمرهــای مشــتق شــده از حشــرات ماننــد ابریشــم دارنــد. بااین‌حال، خــواص مکانیکــی ضعیــف آن‌ها به علت ســاختارهای شــیمیایی پیچیــده، حساســیت حرارتــی و مشکلات پــردازش کــه اغلـب نیـاز بـه اسـتفاده از حلال‌ها دارنـد، مانـع از کارایـی پلیمرهــای طبیعــی شــده، محققــان را واداشــته تــا آن‌ها را بــا پلیمرهــای مصنوعــی ترکیــب کننــد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۳:۴۱
پلیمریست

اصلاح خواص پلیمر

اصلاح خواص سطحی یک پلاستیک یا الاستومر داده شده از سخت‌ترین دستاورد هاست.

چگونگی استفاده از افزودنی پلیمری بسته به نوع پلیمر و کاربرد آن متفاوت است. استفاده مناسب از افزودنیهای پلیمری باعث بهبود ویژگی‌های بسیاری از قبیل دوام، سختی، وضوح، قابلیت عدم فرسایش در هوا می‌شود، و در نتیجه ایجاد یک محصول با ارزش بالاتر می‌شود

خواص الکتریکی می‌تواند توسط بسیاری از پرکننده‌ها تحت تأثیر قرار گیرد به عنوان مثال، با اضافه کردن پرکننده‌های رسانا، یک محافظ الکترومغناطیسی را می‌توان به پلاستیک وارد کرد، که معمولاً هادی‌های الکتریکی ضعیف هستند.

یا مثلاً از عوامل ضد استاتیک می‌توان برای جذب رطوبت استفاده کرد، و موجب افزایش میزان بار استاتیک می‌شود.

در مواردی از یک افزودنی مانند برخی ضد اکسنده‌ها در بسیاری از پلیمرها برای طیف وسیعی از کاربرد نهایی استفاده می‌گردد. در موارد دیگر ممکن است یک افزودنی برای یک پلیمر معین و برای یک کاربرد نهایی خاص در نظر گرفته شود.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۹ ، ۱۰:۵۰
پلیمریست

امروزه نخ‌های متنوع برای بخیه زدن تولید می‌شود که به برخی از آنها به طور گذرا اشاره می‌کنیم:


۱ـ نایلون‌ها
رایج‌ترین نوع نخ‌های بخیه و از نوع غیرقابل جذب هستند و از نظر استحکام، نایلون را به فولاد پلیمری تشبیه کرده‌اند. نخ‌های نایلونی خنثی هستند و برای بستن عمومی زخم‌ها استفاده می‌شوند. ضمن اینکه بیشترین کاربرد را در بستن زخم‌ها دارند. با توجه به اینکه از نظر ساختار شیمیایی شبیه بافت پوست هستند و با توجه به استحکام کششی بسیار بالای نایلون از آن برای بخیه تاندون و لیگامنت استفاده می‌شود. از جمله مزایای آن نسبت به نایلون چند رشته‌ای خواص زیردستی راحت‌تر و همچنین کاهش تجمع باکتری بین الیاف نخ‌های چند رشته‌ای است. ازجمله معایب نخ‌های نایلونی می‌توان به حساسیت‌زایی آنها اشاره کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۹ ، ۲۰:۳۸
پلیمریست

به جهت رفاه حال پژوهشگران و محققین در انجام ویرایش و نگارش فایلهای پژوهشی و پایان نامه و مقالات خود راهنمای نصب ویراستیار 4 و اجرای آن در آفیس 2016 به بعد به شرح زیر است:

راهنمای نصب نرم افزار ویراستیار نسخه4 (بتا) برای آفیس 2016 و 2019

لینک دانلود نرم افزار ویراستیار نسخه 4 (بتا)

پیش از نصب نرم افزار اگر نسخه قبلی نصب است آن را حذف نموده و فایل زیر نصب شود :

1.path.reg

و سپس اقدام به نصب ویراستیار نسخه بتا شود .

در نهایت پس از اجرای روش های نصب بر اساس راهنمای نصب نرم افزار فایلهای موجود در پوشهW23E  جایگزین فایلهای اصلی شوند .

آدرس جایگزینی فایلها :

C:\Program Files (x86)\Virastyar\Add-in

بدین صورت تنظیمات برای آفیس 2016 و 2019 فراهم شده و تب ویراستیار در word نمایان می شود.

به همین سادگی و راحتی

منبع این آموزش بصورت کاملا مفصل به آدرس زیر می باشد:

https://virgool.io/@epsi1on/httpsvirgooliooxaagl0od19a-oxaagl0od19a

جهت آشنایی با این نرم افزار و کاربردهای آن بر روی نوشته کلیلک نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۵۵
پلیمریست

کتاب آشنایی با دانش پلیمرها از چهار بخش تشکیل شده است، در فصل اول و دوم مباحثی ساده و بنیادی از شیمی و فیزیک پلیمرها شامل تعریف­ها  و اصطلاحات علمی که خواصّ پلیمرها متاثر از آن­هاست ذکر شده است. فصل سوم اختصاص به معرفی هفت گروه اصلی تشکیل ­دهنده پلیمرها شامل پلاستیک ­ها، چسب­ ها، رنگ­ ها، فوم ­ها، کامپوزیت ­ها، الیاف و لاستیک­ ها، دارد، در هر مبحث سعی شده خصوصیات شیمیایی انواع و گونه ­ها، خواصّ و کاربردهایی از آن­ها بیان شود. در فصل پایانی واژه ­نامه ­ای متشکل از ششصد و بیست لغت و اصطلاح گردآوری شده، و سعی کرده ­ام نه­ تنها به ارائه ‏ی معنی آن­ها بپردازم، بلکه آن­ها را توضیح دهم، هر چند به علت کثرت فعالیت ­های روزمره، هنوز تکمیل این واژه نامه و شرح واژه ­ها و اصطلاحات آن ادامه دارد."

شایان ذکر است این کتاب در ۳  فصل،  ۳۵۲ صفحه  و در تیراژ  ۵۰۰  نسخه و به قیمت  ۲۲۰۰۰۰  ریال به بازارکتاب عرضه شده است.

جهت تهیه و خرید کتاب به فروشگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۴۰
پلیمریست

مسابقه ملی فناوری نانو بزرگ‌ترین رقابت علمی کشور در حوزه فناوری نانو در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که هر ساله توسط بنیاد آموزش فناوری نانو و با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان برگزار می‌شود. دهمین دوره از مسابقه ملی فناوری نانو تیرماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مسابقه می‌توانند با شرکت در برنامه نانواستارت‌آپ، ایده‌های فناورانه خود را توسعه دهند و در این راه از حمایت‌های مادی و معنوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برخوردار شوند.

دهمین مسابقه ملی نانو

جهت ثبت نام به لینک فرم ثبت نام مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۸ ، ۲۲:۳۳
پلیمریست

آثار تاریخی با توجه به قدمت آنها در معرض انواع تخریبها قرار دارند. از جمله این تخریبها میتوان به تخریب توسط انسانها تا تخریب آثار یا مرمتهای انجام شده روی آنها به وسیله عوامل محیطی مانند رطوبت و نور اشاره کرد. نانوفناوری روشها و راههای ابداعی جدیدی را برای حفظ آثار تاریخی فراهم کرده است. یکی از این روشها شامل تهیه نانومواد با ابعاد ریزتر، کارآمدتر و پوششدهی آنها با فرایندهای مختلف از جمله سل ـ ژل است. در این مقاله، انواع پوششهای پلیمری متداول در حفاظت آثار تاریخی ارائه شده است. در این باره، ابتدا به انواع ارزیابیهایی پرداخته شده که باید برای اقدامهای حفاظتی انجام شوند. سپس، به نقش مهم ارگانوسیلیکونها در تهیه نانوذرات سیلیکا و اثر آنها بر خواص پوشش اشاره شده است. دسته مهم دیگر از پلیمرهایی که در تهیه پوششهای پلیمری محافظ آثار تاریخی کاربرد دارند، پلیمرهای آکریلی هستند. با توجه به اهمیت روزافزون و جدید هیبریدهای آلی-معدنی در تهیه پوششهای نانوکامپوزیتی این دسته به طور مجزا بررسی شده است. این ترکیبات روی زمینه های مختلف پوشش داده میشوند تا خواص متنوعی مانند آبگریزی و نوشتارناپذیری را در پوششها ایجاد کنند. در این مقاله، افزون بر کاربرد نانومواد در تهیه پوششهای متداول پلیمری برای استفاده در حوزه حفاظت و مرمت، به سایر کاربردهای نانوفناوری در تهیه نانومواد برای استحکام بخشی نقاشی دیواری، پاکسازی پلیمرهای فرسوده از روی آثار تاریخی و استحکام بخشی آثار سلولوزی در برابر قارچ نیز اشاره شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۱۵
پلیمریست

پژوهشگران نشان دادند که می‌توان از نانوذرات برای بهبود اثربخشی شیمی‌درمانی استفاده کرد. آن‌ها برای این کار نانوذراتی از جنس آهن ساختند که دارای پوششی از جنس پلیمر زیست‌سازگار است.

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان روشی ارائه کردند که می‌تواند دوز شیمی‌درمانی را با استفاده از فناوری‌نانو مدیریت کند.

شیمی‌درمانی روش درمانی بسیار دردناکی بوده که آسیب زیادی به بدن وارد می‌کند. این روش برای درمان بیماران سرطانی استفاده و موجب آسیب دیدن سلول‌های سالم بدن می‌شود و در عین حال سلول‌های سرطانی را نیز از بین می‌برد. برای حل این مشکل لازم است ابزاری دقیق برای رهایش دوز صحیحی از دارو به تومور سرطانی استفاده شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۸ ، ۲۱:۴۱
پلیمریست

فیلم زیر نحوه خوراک دهی اکسترودر که در اینجا گرانول پلاستیک می باشد به صورت تصویر سازی شده به نمایش درآمده است.

دریافت
عنوان: plastic in the extruder
حجم: 25.4 مگابایت
توضیحات: پلاستیک در اکسترودر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۵:۲۵
پلیمریست